Logo Search packages:      
Sourcecode: xcingb version File versions  Download package

et2bdf.c

/*---------------------------------------------------------------------
 
   Modified from et15.c, et24m.c, et24k.c, tran.c of
      xcin-2.1b/big5font package.
           by Tung-Han Hsieh

---------------------------------------------------------------------*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <dirent.h>

#define VERSION   "0.2"
#define TMPFILE   "et2bdf-0.1.tmp"


typedef struct {
   char *head;
   char *fn1, *fn2, *fn3, *fn4;
} FontDef;


int   debug;
char  etpath[128];
int   (*outfunc)(FILE *fp, FILE *fw, int count, int ofs);
FontDef *FD;


int ser_b5(u_char *ch, u_char *tt);
int et15_out(FILE *fp, FILE *fw, int count, int ofs);
int et24_out(FILE *fp, FILE *fw, int count, int ofs);
void ChineseFonts(void);
int vga8x15_out(FILE *fp, FILE *fw, int count, int ofs);
int vga12x24_out(FILE *fp, FILE *fw, int count, int ofs);
void EnglishFonts(void);

int  Input(int argc, char *argv[]);
FILE *OpenFile(char *fn, char *pw, char *md, char *err_str);


/*---------------------------------------------------------------------

               Font Definitions.

---------------------------------------------------------------------*/

FontDef et15 = {
   "STARTFONT 2.1\n"
   "COMMENT 16x15 Font\n"
   "FONT et15\n"
   "SIZE 16 100 100\n"
   "FONTBOUNDINGBOX 16 15 0 -1\n"
   "STARTPROPERTIES 12\n"
   "FONT_ASCENT 14\n"
   "FONT_DESCENT 1\n"
   "DEFAULT_CHAR 41280\n"
   "COPYRIGHT \"Eten\"\n"
   "POINT_SIZE 240\n"
   "FONT \"et15\"\n"
   "WEIGHT 10\n"
   "RESOLUTION 103\n"
   "RESOLUTION_X 100\n"
   "RESOLUTION_Y 100\n"
   "X_HEIGHT 4294967295\n"
   "QUAD_WIDTH 16\n"
   "ENDPROPERTIES\n"
   "CHARS",

   "spcfont.15",
   "stdfont.15",
   "spcfsupp.15",
   "usrfont.15m"
};

FontDef et24m = {
   "STARTFONT 2.1\n"
   "COMMENT 24x24 Font\n"
   "FONT et24m\n"
   "SIZE 24 100 100\n"
   "FONTBOUNDINGBOX 24 24 0 -2\n"
   "STARTPROPERTIES 12\n"
   "FONT_ASCENT 22\n"
   "FONT_DESCENT 2\n"
   "DEFAULT_CHAR 41280\n"
   "COPYRIGHT \"Eten\"\n"
   "POINT_SIZE 240\n"
   "FONT \"et24m\"\n"
   "WEIGHT 10\n"
   "RESOLUTION 103\n"
   "RESOLUTION_X 100\n"
   "RESOLUTION_Y 100\n"
   "X_HEIGHT 4294967295\n"
   "QUAD_WIDTH 24\n"
   "ENDPROPERTIES\n"
   "CHARS",

   "spcfont.24",
   "stdfont.24",
   "spcfsupp.24",
   "usrfont.24m"
};

FontDef et24k = {
   "STARTFONT 2.1\n"
   "COMMENT 24x24 Font\n"
   "FONT et24k\n"
   "SIZE 24 100 100\n"
   "FONTBOUNDINGBOX 24 24 0 -2\n"
   "STARTPROPERTIES 12\n"
   "FONT_ASCENT 22\n"
   "FONT_DESCENT 2\n"
   "DEFAULT_CHAR 41280\n"
   "COPYRIGHT \"Eten\"\n"
   "POINT_SIZE 240\n"
   "FONT \"et24k\"\n"
   "WEIGHT 10\n"
   "RESOLUTION 103\n"
   "RESOLUTION_X 100\n"
   "RESOLUTION_Y 100\n"
   "X_HEIGHT 4294967295\n"
   "QUAD_WIDTH 24\n"
   "ENDPROPERTIES\n"
   "CHARS",

   "spcfont.24",
   "stdfont.24k",
   "spcfsupp.24",
   "usrfont.24k"
};

FontDef et24b = {
   "STARTFONT 2.1\n"
   "COMMENT 24x24 Font\n"
   "FONT et24b\n"
   "SIZE 24 100 100\n"
   "FONTBOUNDINGBOX 24 24 0 -2\n"
   "STARTPROPERTIES 12\n"
   "FONT_ASCENT 22\n"
   "FONT_DESCENT 2\n"
   "DEFAULT_CHAR 41280\n"
   "COPYRIGHT \"Eten\"\n"
   "POINT_SIZE 240\n"
   "FONT \"et24b\"\n"
   "WEIGHT 10\n"
   "RESOLUTION 103\n"
   "RESOLUTION_X 100\n"
   "RESOLUTION_Y 100\n"
   "X_HEIGHT 4294967295\n"
   "QUAD_WIDTH 24\n"
   "ENDPROPERTIES\n"
   "CHARS",

   "spcfont.24",
   "stdfont.24b",
   "spcfsupp.24",
   "usrfont.24b"
};

FontDef et24r = {
   "STARTFONT 2.1\n"
   "COMMENT 24x24 Font\n"
   "FONT et24r\n"
   "SIZE 24 100 100\n"
   "FONTBOUNDINGBOX 24 24 0 -2\n"
   "STARTPROPERTIES 12\n"
   "FONT_ASCENT 22\n"
   "FONT_DESCENT 2\n"
   "DEFAULT_CHAR 41280\n"
   "COPYRIGHT \"Eten\"\n"
   "POINT_SIZE 240\n"
   "FONT \"et24r\"\n"
   "WEIGHT 10\n"
   "RESOLUTION 103\n"
   "RESOLUTION_X 100\n"
   "RESOLUTION_Y 100\n"
   "X_HEIGHT 4294967295\n"
   "QUAD_WIDTH 24\n"
   "ENDPROPERTIES\n"
   "CHARS",

   "spcfont.24",
   "stdfont.24r",
   "spcfsupp.24",
   "usrfont.24r"
};

FontDef et24s = {
   "STARTFONT 2.1\n"
   "COMMENT 24x24 Font\n"
   "FONT et24s\n"
   "SIZE 24 100 100\n"
   "FONTBOUNDINGBOX 24 24 0 -2\n"
   "STARTPROPERTIES 12\n"
   "FONT_ASCENT 22\n"
   "FONT_DESCENT 2\n"
   "DEFAULT_CHAR 41280\n"
   "COPYRIGHT \"Eten\"\n"
   "POINT_SIZE 240\n"
   "FONT \"et24s\"\n"
   "WEIGHT 10\n"
   "RESOLUTION 103\n"
   "RESOLUTION_X 100\n"
   "RESOLUTION_Y 100\n"
   "X_HEIGHT 4294967295\n"
   "QUAD_WIDTH 24\n"
   "ENDPROPERTIES\n"
   "CHARS",

   "spcfont.24",
   "stdfont.24s",
   "spcfsupp.24",
   "usrfont.24s"
};

FontDef et24l = {
   "STARTFONT 2.1\n"
   "COMMENT 24x24 Font\n"
   "FONT et24l\n"
   "SIZE 24 100 100\n"
   "FONTBOUNDINGBOX 24 24 0 -2\n"
   "STARTPROPERTIES 12\n"
   "FONT_ASCENT 22\n"
   "FONT_DESCENT 2\n"
   "DEFAULT_CHAR 41280\n"
   "COPYRIGHT \"Eten\"\n"
   "POINT_SIZE 240\n"
   "FONT \"et24l\"\n"
   "WEIGHT 10\n"
   "RESOLUTION 103\n"
   "RESOLUTION_X 100\n"
   "RESOLUTION_Y 100\n"
   "X_HEIGHT 4294967295\n"
   "QUAD_WIDTH 24\n"
   "ENDPROPERTIES\n"
   "CHARS",

   "spcfont.24",
   "stdfont.24l",
   "spcfsupp.24",
   "usrfont.24l"
};

FontDef vga8x15 = {
   "STARTFONT 2.1\n"
   "COMMENT X\n"
   "FONT vga8x15\n"
   "SIZE 15 100 100\n"
   "FONTBOUNDINGBOX 8 15 0 -1\n"
   "STARTPROPERTIES 19\n"
   "FONTNAME_REGISTRY \"\"\n"
   "FOUNDRY \"Eten\"\n"
   "FAMILY_NAME \"Fixed\"\n"
   "WEIGHT_NAME \"Medium\"\n"
   "SLANT \"R\"\n"
   "SETWIDTH_NAME \"Normal\"\n"
   "ADD_STYLE_NAME \"\"\n"
   "PIXEL_SIZE 15\n"
   "POINT_SIZE 170\n"
   "RESOLUTION_X 100\n"
   "RESOLUTION_Y 100\n"
   "SPACING \"C\"\n"
   "AVERAGE_WIDTH 80\n"
   "CHARSET_REGISTRY \"ISO8859\"\n"
   "CHARSET_ENCODING \"1\"\n"
   "DEFAULT_CHAR 32\n"
   "FONT_DESCENT 1\n"
   "FONT_ASCENT 14\n"
   "COPYRIGHT \"Eten\"\n"
   "ENDPROPERTIES\n"
   "CHARS 256\n",

   "ascfont.15",
   NULL,
   NULL,
   NULL
};

FontDef vga12x24 = {
   "STARTFONT 2.1\n"
   "COMMENT X\n"
   "FONT vga12x24\n"
   "SIZE 24 100 100\n"
   "FONTBOUNDINGBOX 12 24 0 -2\n"
   "STARTPROPERTIES 19\n"
   "FONTNAME_REGISTRY \"\"\n"
   "FOUNDRY \"Eten\"\n"
   "FAMILY_NAME \"Fixed\"\n"
   "WEIGHT_NAME \"Medium\"\n"
   "SLANT \"R\"\n"
   "SETWIDTH_NAME \"Normal\"\n"
   "ADD_STYLE_NAME \"\"\n"
   "PIXEL_SIZE 24\n"
   "POINT_SIZE 170\n"
   "RESOLUTION_X 100\n"
   "RESOLUTION_Y 100\n"
   "SPACING \"C\"\n"
   "AVERAGE_WIDTH 120\n"
   "CHARSET_REGISTRY \"ISO8859\"\n"
   "CHARSET_ENCODING \"1\"\n"
   "DEFAULT_CHAR 32\n"
   "FONT_DESCENT 2\n"
   "FONT_ASCENT 22\n"
   "COPYRIGHT \"Eten\"\n"
   "ENDPROPERTIES\n"
   "CHARS 256\n",

   "ascfont.24",
   NULL,
   NULL,
   NULL
};


/*---------------------------------------------------------------------

         Font Special functions

---------------------------------------------------------------------*/

int ser_b5(u_char *ch, u_char *tt)
{
    u_short q, r, ofs, oofs;
   int   ok=1;

    tt[2] = 0;
    ofs = ((u_short)*ch<<8)|*(ch+1);
    oofs = ofs;

    if(ofs == 0)
        *tt = *(tt+1) = 0;
    else if(ofs < 0x8400) {
        ofs -= 0x8001;
        q = ofs/157; r = ofs%157;
        if(r < 0x3f)
            *(tt+1) = r + 0x40;
        else
            *(tt+1) = (r - 63) + 0xa1;
        if(q < 94)
            *tt = q + 0xc6;
        else {
            fprintf(stderr, "#error ofs:%x\n", ofs);
         ok = 0;
      }
    }
    else if(ofs < 0x8800) {
        ofs -= 0x8400;
        if(ofs >= 5401) 
         ofs += 408;    /* useless */
        q = ofs / 157; 
      r = ofs % 157;
        if(r < 63)
            *(tt+1) = r + 0x40;
        else
            *(tt+1) = (r-63) + 0xa1;

        if(q < 94)
            *tt = q + 0xa1;
        else {
            fprintf(stderr, "error ofs:%x\n", ofs);
         ok = 0;
      }
    }
    else if(ofs >= 0xe000) {
        ofs -= 0xe000;
        q = ofs/157;
      r = ofs%157;
        if(r < 63)
            *(tt+1) = r + 0x40;
        else
            *(tt+1) = (r-63)+0xa1;

        if(q < 5)
            *tt = q + 0xfa;
        else if(q < 24)
            *tt = q + 0x8e - 5;
        else if(q < 37)
            *tt = q + 0x81 - 24;
        else {
            fprintf(stderr, "#error ofs:%x\n", ofs);
         ok = 0;
      }
    }
   else {
       ofs-=0x8800;
       if(ofs >= 5401) 
         ofs += 408;
       q = ofs / 157; 
      r = ofs % 157;
       if(r < 63)
           *(tt+1) = r + 0x40;
       else
           *(tt+1) = (r-63) + 0xa1;

       if(q < 94)
           *tt = q + 0xa4;
       else {
           fprintf(stderr, "!error oofs:%x\n", oofs);
         ok = 0;
      }
   }
   return ok;
}

int et15_out(FILE *fp, FILE *fw, int count, int ofs)
{
   u_char tt[3], uu[3], bf[15][2];
   int   v, i;

   if((v=fread(bf,1,sizeof(bf),fp)) != sizeof(bf)) 
      return 0; 

   tt[0] = ofs >> 8;
   tt[1] = ofs & 255;
   if(!ser_b5(tt, uu))
      return 0;

   fprintf(fw, "STARTCHAR %d\n", count);
   fprintf(fw, "ENCODING %d\n", (u_short)uu[0]<<8 | uu[1]);
    fprintf(fw, "SWIDTH 640 0\n");
    fprintf(fw, "DWIDTH 16 0\n");
    fprintf(fw, "BBX 16 15 0 -1\n");
   fprintf(fw, "BITMAP\n");
   for(i=0; i<15; i++) {
      v = ( (u_int)bf[i][0] << 8 ) | bf[i][1];
      fprintf(fw,"%04x\n", v);
   }
   fprintf(fw, "ENDCHAR\n");

   return 1;
}

int et24_out(FILE *fp, FILE *fw, int count, int ofs)
{
    u_char tt[3], uu[3], bf[24][3];
    int   v, i;

    if((v=fread(bf, 1, sizeof(bf),fp)) != sizeof(bf))
        return 0;

    tt[0] = ofs >> 8;
    tt[1] = ofs & 255;
    if(!ser_b5(tt, uu))
      return 0;

    fprintf(fw, "STARTCHAR %d\n", count);
    fprintf(fw, "ENCODING %d\n", (u_short)uu[0]<<8 | uu[1]);
    fprintf(fw, "SWIDTH 960 0\n" );
    fprintf(fw, "DWIDTH 24 0\n" );
    fprintf(fw, "BBX 24 24 0 -2\n" );
    fprintf(fw, "BITMAP\n");
    for(i=0; i<24; i++) {
        v = (((u_int)bf[i][0]<<16) | ((u_int)bf[i][1]<<8)) | bf[i][2];
        fprintf( fw, "%06x\n", v );
    }
    fprintf(fw, "ENDCHAR\n");

   return 1;
}


void ChineseFonts(void)
{
   FILE *fr1, *fr2, *fw;
   int  count, ofs;

/* Initialize */
   fw = OpenFile(TMPFILE, NULL, "wt", "Cannot open tmp file in current directory.");

/* Read the 1-st ET-file & out to tmpfile */
   fr1 = OpenFile(FD->fn1, etpath, "rt", NULL);
   ofs=0x8400; 
   count=0;
   while(!feof(fr1)) {
      if(outfunc(fr1, fw, count, ofs)) {
         ofs++; 
         count++;
      }
   }
   fclose(fr1);

/* Read the 2-nd, 3-rd ET-files & out to tmpfile */
   fr1 = OpenFile(FD->fn2, etpath, "rt", NULL);
   ofs = 0x8800;
   while(!feof(fr1)) {
      if(outfunc(fr1, fw, count, ofs)) {
         ofs++; 
         count++;
      }
      if(ofs == 0x9d19) {
         fr2 = OpenFile(FD->fn3, etpath, "rt", NULL);
         ofs = 0x8001 + 0x3f;
         while(!feof(fr2)) {
            if(outfunc(fr2, fw, count, ofs)) {
               ofs++; 
               count++;
            }
         }
         ofs=0x9d19;
         fclose(fr2);
      }
   }
   fclose(fr1);

/* Read the 4-th ET-file & out to tmpfile */
   fr1 = OpenFile(FD->fn4, etpath, "rt", NULL);
   fseek(fr1, 0x100L, SEEK_SET);
   ofs = 0xe000;
   while(!feof(fr1)) {
      fseek(fr1, 4L, SEEK_CUR);
      if(outfunc(fr1, fw, count, ofs)) {
         ofs++; 
         count++;
      }
   }
   fprintf(fw, "ENDFONT\n");
   fclose(fr1);
   fclose(fw);

/* Read the tmpfile & out to stdout */
   fprintf(stdout, "%s %d\n", FD->head, count);
   fw = OpenFile(TMPFILE, NULL, "rt", "Cannot read the tmpfile.");
   while((ofs=fgetc(fw)) != EOF) 
      fputc(ofs, stdout);
   fclose(fw);

   if(!debug)
      remove(TMPFILE);
}


int vga8x15_out(FILE *fp, FILE *fw, int count, int ofs)
{
   u_char tt[2];
   int  i;

   fprintf(fw, "STARTCHAR C%03d\n", count);
   fprintf(fw, "ENCODING %d\n", count);
   fprintf(fw, "SWIDTH 508 0\n");
   fprintf(fw, "DWIDTH 8 0\n");
   fprintf(fw, "BBX 8 15 0 -1\n");
   fprintf(fw, "BITMAP\n");

   for(i=0; i<15; i++) {
      fread(tt, 1, 1, fp);
      fprintf(fw, "%02x\n", tt[0]);
   }
   fprintf(fw, "ENDCHAR\n");

   return 1;
}

int vga12x24_out(FILE *fp, FILE *fw, int count, int ofs)
{
   u_char tt[2];
   int  i;

   fprintf(fw, "STARTCHAR C%03d\n", count);
   fprintf(fw, "ENCODING %d\n", count);
   fprintf(fw, "SWIDTH 508 0\n");
   fprintf(fw, "DWIDTH 12 0\n");
   fprintf(fw, "BBX 12 24 0 -2\n");
   fprintf(fw, "BITMAP\n");

   for(i=0; i<24; i++) {
      fread(tt, 1, 2, fp);
      fprintf(fw, "%02x%02x\n", tt[0], tt[1]);
   }
   fprintf(fw, "ENDCHAR\n");

   return 1;
} 


void EnglishFonts(void)
{
   FILE *fr;
   int  i;

   fr = OpenFile(FD->fn1, etpath, "rb", NULL);

   fputs(FD->head, stdout);
   for(i=0; i<256; i++)
      outfunc(fr, stdout, i, 0);
   fprintf(stdout, "ENDFONT\n");
}


/*---------------------------------------------------------------------

            Font Lists

---------------------------------------------------------------------*/

char *IncFont[] = 
   { "et15", "et24m", "et24k", "et24b", "et24r", "et24s", 
    "et24l", "vga8x15", "vga12x24", NULL };
FontDef   *FD_Table[] = 
   { &et15, &et24m, &et24k, &et24b, &et24r, &et24s, &et24l, 
    &vga8x15, &vga12x24, NULL };
int (*Func_Table[])(FILE *fp, FILE *fw, int count, int ofs) =
   { et15_out, et24_out, et24_out, et24_out, et24_out, 
    et24_out, et24_out, vga8x15_out, vga12x24_out, NULL };
int Input(int argc, char *argv[])
{
   DIR  *dp;
   int  i, gargc=1;

   if(argc < 3) {
      fprintf(stderr, 
          "\net2bdf of xcin ver %s\n\n"
          "Usage: et2bdf [-d] <ETPATH> <FONTSTL>\n"
          " -d    == Debug option (keep the tmpfile).\n"
          " <ETPATH> == Path of Eten system.\n"
          " <FONTSTL> == Style of Eten font.\n\n"
          "Curent supported <FONTSTL>:\n ",
          VERSION);
      for(i=0; IncFont[i]!=NULL; i++)
         fprintf(stderr, "%s ", IncFont[i]);
      fprintf(stderr, "\n\n");
      exit(1);
   }

   if(!strcmp("-d", argv[1])) {
      debug = 1;
      gargc ++;
   }
   if((dp=opendir(argv[gargc])) == NULL) {
      fprintf(stderr, "Cannot find the ETPATH %s.\n", argv[gargc]);
      closedir(dp);
      exit(1);
   }
   closedir(dp);
   strcpy(etpath, argv[gargc++]);

   for(i=0; IncFont[i]!=NULL && strcmp(IncFont[i],argv[gargc]); i++);
   if(IncFont[i] == NULL) {
      fprintf(stderr, "Invalid <FONTSTL> %s.\n", argv[gargc]);
      exit(1);
   }
   FD = FD_Table[i];
   outfunc = Func_Table[i];

   return i;
}

FILE *OpenFile(char *fn, char *pw, char *md, char *err_str)
{
   FILE *fp;
   char  file[256];

   if(pw)
      sprintf(file, "%s/%s", pw, fn);
   else
      strcpy(file, fn);
   if((fp=fopen(file, md)) == NULL) {
      if(err_str)
         fprintf(stderr, "%s\n", err_str);
      else
         fprintf(stderr, "Cannot open the file \"%s\".\n", file);
      exit(1);
   }
   return fp;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
   int font_label;

   font_label = Input( argc, argv );

   if(font_label>=0 && font_label<7)
      ChineseFonts();
   else if(font_label>=7 && font_label<9)
      EnglishFonts();

   return 0;
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index